სიბრძნის კბილის ექსტრაქცია


კბილის ექსტრაქცია ანუ ამოღება, ოპერაციაა რომელიც კეთდება ადგილობრივი ანესთეზიით. საჭიროების შემთხვევაში ამოღებული კბილის ადგილზე დარჩენილი ძვლის დეფექტი ივსება ხელოვნური ძვლით, რათა ყბის ძვალმა არ დაკარგოს ფორმა და საკმარისი იყოს ძვლის სიმაღლე შემდგომი იმპლანტაციისთვის.

  • მერვე, ე.წ. სიბრძნის კბილის ექსტრაქცია

მერვე კბილის ამოღება სპეციფიკურ მიდგომას და ხელსაწყოებს საჭიროებს. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება ჰემოსტატიკური ღრუბელი, რათაკარგად შეხორცდეს ჭრილობა და ნაკერები – სისხლდენის თავიდან ასაცილებლად.

There are no products to list in this category.