კბილების გათეთრება

კბილების გათეთრებაკბილების გათეთრება კაპებით სახლის პირობებში

ეს მეთოდი გამოიყენება 1989 წლიდან. გათეთრებას კაპის საშუალებით პაციენტი ახდენს ექიმისგან დამოუკიდებლად, სახლის   პირობებში კლინიკაში დამზადებული ინდივიდუალირი კაპების გამოყენებით. პაციენტს შეუძლია მათეთრებელი გელი დაიტანოს   კაპაზე და ატაროს სამსახურში, ავტომობილის მართვისას, ძილის დროს და ნებისმიერ სიტუაციაში.

ამ მეთოდის სიმარტივემ განაპირობა მისი დიდი პოპულარობა საზოგადოებაში

კბილების გათეთრება სახლის პირობებში   გულისხმობს ანაბეჭდის აღებას და ინდივიდუალური კაპების დამზადებას.

მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ გათეთრებას არ ექვემდებარება ბჟენები, და ხელოვნური კონსტრუქციები .

There are no products to list in this category.